Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây -Mới nhất

Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây – 12.7.3 HÓA HỌC 12 – 10 LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

Bài viết 12.7.3 HÓA HỌC 12 – 10 LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT thuộc chủ đề về Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !!
Hôm nay, hãy cùng fruitofmenorca tìm hiểu 12.7.3 HÓA HỌC 12 – 10 LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT trong bài viết hôm nay nhé !

Mời bạn Xem video Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây

Giới thiệu về 12.7.3 HÓA HỌC 12 – 10 LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

HÓA HỌC 12 – 10 LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT – NGUYỄN PHÚC HẬU EDU
A. SẮT
I. Vị trí trong bảng tuần hoàn
– Cấu hình e nguyên tử: 26Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2.
– Vị trí: Fe thuộc ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.
– Cấu hình e của các ion được tạo thành từ Fe:
Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6
Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5
IV. Tính chất hóa học
Fe là chất khử trung bình. Trong các phản ứng, Fe có thể nhường 2 hoặc 3e:
Fe → Fe3+ + 3e
Fe → Fe2+ + 2e
1. Tác dụng với các phi kim
Sắt tác dụng với hầu hết các phi kim khi đun nóng:
– Với halogen → muối sắt (III) halogenua (trừ iot tạo muối sắt II):
2Fe + 3X2 → 2FeX3 (t0)
– Với O­2:
3Fe + 2O2 → Fe3O4 (t0)
– Với S:
Fe + S → FeS (t0)
2. Tác dụng với nước
– Fe không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường, ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng mạnh với hơi nước:
3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (BÉ HƠN 5700C)
Fe + H2O → FeO + H2 ( LỚN HƠN 5700C)
3. Tác dụng với dung dịch axit
a. Với H+ (HCl, H2SO4 loãng… ) → muối sắt (II) + H2
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2
b. Tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh (HNO3, H2SO4 đậm đặc)
– Fe thụ động với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội → có thể dùng thùng Fe chuyên chở axit HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.
– Với dung dịch HNO3 loãng → muối sắt (III) + NO + H2O:
Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
– Với dung dịch HNO3 đậm đặc → muối sắt (III) + NO2 + H2O:
Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
– Với dung dịch H2­SO4 đậm đặc và nóng → muối sắt (III) + H2O + SO2:
2Fe+ 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
2Fe3+ + Fe → 3Fe3+
Hoặc
2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+
4. Tác dụng với dung dịch muối
– Fe đẩy được những kim loại yếu hơn ra khỏi muối → muối sắt (II) + kim loại.
Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
– Fe tham gia phản ứng với muối Fe3+ → muối sắt (II):
2FeCl3 + Fe → 3FeCl2
Chú ý: Với muối Ag+, Fe có thể tham gia phản ứng để tạo thành muối Fe3+:
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag
B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA SẮT
I. Các oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3)
1. FeO
– Là chất rắn, đen, không tan trong nước.
– Tính chất hoá học:
+ Là oxit bazơ:
FeO + 2HCl → FeCl2 + H2
FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O
+ FeO là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:
FeO + H2 → Fe + H2O (t0)
FeO + CO → Fe + CO2 (t0)
3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe (t0)
+ FeO là chất khử khi tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh:
4FeO + O2 → 2Fe2O3
3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O
– Điều chế FeO:
FeCO3 → FeO + CO2 (nung trong điều kiện không có không khí)
Fe(OH)2 → FeO + H2O (nung trong điều kiện không có không khí)
2. Fe3O4 (FeO.Fe2O3)
– Là chất rắn, đen, không tan trong nước,có từ tính.
– Tính chất hoá học:
+ Là oxit bazơ:
Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O
+ Fe3O4 là chất khử:
3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
+ Fe3O4 là chất oxi hóa:
Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O (t0)
Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2 (t0)
3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe (t0)
– Điều chế: thành phần quặng manhetit
3Fe + 2O2 → Fe3O4 (t0)
3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (BÉ HƠN 5700C)
3. Fe2O3
– Là chất rắn, nâu đỏ, không tan trong nước.
– Tính chất hoá học
+ Là oxit bazơ:
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O
+ Là chất oxi hóa:
Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O (t0)
Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 (t0)
Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe (t0)
– Điều chế: thành phần của quặng hematit
2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (t0)
III. Muối sắt
1. Muối sắt (II)
Không bền, có tính khử, khi tác dụng với chất oxi hóa tạo thành muối sắt (III).
2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3
3Fe(NO3)2 + 4HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
2FeSO4 + 2H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H­2O
Chú ý: Các muối sắt (II) không tan như FeCO3, FeS, FeS2 bị đốt nóng trong không khí tạo Fe2O3.
2FeCO3 + 1/2O2 → Fe2O3 + 2CO2
4FeS + 9O2 → 2Fe2O3 + 4SO2
4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2
2. Muối sắt (III)
– Có tính oxi hóa khi tác dụng với chất khử.
2FeCl3 + Cu → CuCl2 + 2FeCl2
2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2
2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + 2HCl + S
– Các dung dịch muối sắt (III) có môi trường axit:
Fe3+ + 3H2O ↔ Fe(OH)3 + 3H+
– Khi cho muối sắt (III) tác dụng với các kim loại cần lưu ý:
+ Nếu kim loại là Na, Ca, K, Ba + H2O → Kiềm + H2. Kiềm + Fe3+ → Fe(OH)3
+ Nếu kim loại không tan trong nước và đứng trước Fe + Fe3+ → Fe2+ → Fe
+ Nếu kim loại là Cu hoặc Fe + Fe3+ → Fe2+
– Các muối sắt (III) bị thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm:
2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 6NaCl + 3CO2­

Xem Clip Nhớ Like Và Đăng Kí Kênh Bấm Chuông Thông Báo Để Nhận Video Mới Của Miss Nguyễn Phúc Hậu EDU Nhé!!!
☆ ĐĂNG KÝ/SUBSCRIBE:
☆ OFFICIAL FACEBOOK:
© Copyright by Nguyễn Phúc Hậu EDU ☞ Do not Reup

#SắtVàHợpChấtCủaSắt
#HóaHọc12
#NguyễnPhúcHậuEDU

Tham khảo thông tin về Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây tại Wikipedia

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây từ trang Wikipedia.

Câu hỏi về Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây

Nếu có bắt kỳ câu hỏi nào về Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi thắc mắc hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết 12.7.3 HÓA HỌC 12 – 10 LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Hình ảnh về Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây

Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây - 12.7.3 HÓA HỌC 12 - 10 LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

Ảnh minh hoạ cho Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây

Tham khảo thêm những video khác về Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây tại đây: Nguồn tham khảo từ khóa Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây tại Youtube

Thống kê về video Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây

Video “12.7.3 HÓA HỌC 12 – 10 LƯU Ý VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT” đã có 10659 lượt đã xem, được like 427 lần, được cho 5.00/5 điểm.

Kênh Nguyễn Phúc Hậu đã dành nhiều công sức và thời gian để hoàn thành clip này với thời lượng 00:13:27, chúng ta hãy lan toả clip này để khích lệ tác giả nhé.

Từ khoá cho video này: #HÓA #HỌC #LƯU #VỀ #SẮT #VÀ #HỢP #CHẤT #CỦA #SẮT, sắt và hợp chất của sắt,bài tập sắt và hợp chất của sắt,bài tập sắt và hợp chất lớp 12,bài tập về nhôm và sắt,10 lưu ý về sắt và hợp chất của sắt,hóa học 12,nguyễn phúc hậu edu,sắt và hợp chất của sắt lý thuyết,học trực tuyến,học online,tính chất hóa học của sắt,chuyên đề sắt và hợp chất của sắt,trắc ngiệm sắt và hợp chất của sắt,các phương trình của sắt và hợp chất,ôn tập sắt và hợp chất của sắt, Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây, Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây, Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây, Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây, [keyword_title_words_as_hashtags]
Nguồn: Al Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây Tại Google

Related Posts

Vinfast et NXP Semiconductors coopèrent pour développer des véhicules électriques intelligents

Vinfast et NXP Semiconductors coopèrent pour développer des véhicules électriques intelligents En vertu de l’accord, NXP Semiconductors (appelé NXP) fournira des chipsets VinFast, des composants électroniques à…

Les clients vietnamiens peuvent commander des voitures électriques VinFast VF 6 et VF 7 à partir de mars

Les clients vietnamiens peuvent commander des voitures électriques VinFast VF 6 et VF 7 à partir de mars Dans le cadre du Consumer Electronics Show CES 2023…

Vinfast introduit les paramètres et le temps de réservation VF 6 – VF 7

Vinfast introduit les paramètres et le temps de réservation VF 6 – VF 7 VF 6 et VF 7 ont un style personnel et sophistiqué écrit par…

VinFast VF 8 a reçu le prix “New Star” aux Car Awards 2022

VinFast VF 8 a reçu le prix “New Star” aux Car Awards 2022 Le prix “New Star” décerné par les organisateurs des Car Awards récompense les modèles…

Vinfast revient au CES 2023 avec un écosystème de véhicules électriques

Vinfast revient au CES 2023 avec un écosystème de véhicules électriques De retour au Consumer Electronics Show – CES 2023 (qui se déroule du 5 au 8…

Le prix de VinFast VF e34 pour la première fois est inférieur à 500 millions de VND après l’application du bon

Le prix de VinFast VF e34 pour la première fois est inférieur à 500 millions de VND après l’application du bon Semblable au VF 8 “ancien”, VinFast…